Vermogen Berekenen

Zelf vermogen berekenen om water te verwarmen

Men kan zelf eenvoudig het vermogen bepalen dat nodig is om water te verwarmen. Hiervoor gebruiken we de volgende formule:

P = m x c x ∆t x 1/3600

P = vermogen in kW
m = massa van het medium in kg dat in één uur opgewarmd dient te worden
c = soortelijke warmte in kJ/kg.K
∆t = t2 – t1 (eindtemperatuur – begintemperatuur) in °C
ᵨ = dichtheid van het medium (kg/m³); ᵨ = m / V (kg/m³)

c water = 4,187 kJ/kg.K
ᵨ water = 998 kg/m³ dus 1000 ltr (1m³) water = 998 kg

Warmteverliezen compenseren:

Om eventuele warmteverliezen, afwijkingen in de voedingsspanning en weerstand van de verwarmingsspiraal, te compenseren verhogen we het berekende vermogen met een ervaringspercentage van 20%.

P = m x 4,187 x ∆t x 1/3600 x 1,2 (kW)

Opwarmtijd

Het berekende vermogen “P” is benodigd om “m” kg water in 1 uur, “∆t” op te warmen. Indien men in een half uur wilt verwarmen dan moet men dus 2 x zo snel verwarmen en dientengevolge moet men dan het berekende vermogen eveneens met een factor 2 vermenigvuldigen.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand de gegevens van veel voorkomende vloeistoffen en gassen:

medium dichtheid
(kg/m3)
soortelijke warmte
(kJ/kg.K)
 VLOEISTOFFEN
 water  998  4,187
 alcohol  800  2,43
 benzine  720  2,10
 water  998  4,19
 olijfolie  920  1,65
 petroleum  790  2,14
 zeewater  1020  3,93
 zwavelzuur  1840  1,38
 GASSEN 
 aardgas  0,833  1,90
 lucht  1,29  1,00
 stikstof  1,25  1,04

Hieronder vindt u een uitgevoerde berekening als voorbeeld:

Hoeveel vermogen is er benodigd om 500kg (500Ltr) water in 2 uur 30°C op te warmen?

m = 500kg
c = 4,187 kJ/kg.K
∆t = 30°C

P = 500 x 4,187 x 30 x 1/3600 x 1,2 = 20,94kW

In twee uur is dan 20,96 / 2 = 10,47kW benodigd.

Bovenstaande algemene berekening kan men voor ieder ander medium toepassen.

Procesverwarming

Onder procesverwarming verstaan we de verwarming van, vloeistoffen, gassen en damp

De verwarming vindt direct, of indirect plaats.

Bij directe verwarming wordt de warmte direct van het verwarmingselement aan het te verwarmen medium doorgegeven. Een voorbeeld van directe verwarming is een inschroef element die in een vat met water is geschroefd waarbij de elementen hun warmte direct afstaan aan het water.

Inschroefelement

Bij indirecte verwarming vindt de warmteoverdracht plaats via een energiedrager (vloeistof, metaal, gas). Een voorbeeld van indirecte verwarming is vatverwarming, waarbij de verwarmingselementen via de (stalen) wand indirect via warmtegeleiding het medium in het vat verwarmen.

Bij directe verwarming is het rendement het hoogst. Echter kan dit niet altijd worden toegepast aangezien sommige media brandbaar zijn of een corroderende werking hebben op de verwarmingselementen.

Vatverwarmers

Berekening geslaagd? Kies de juiste procesverwarming

Nadat u de stappen van de berekening doorlopen heeft, weet u welk vermogen er nodig is om water (of een andere vloeistof) te verwarmen. Het verwarmen van vloeistoffen kan op verschillende manieren. Klik hieronder door naar de productcategorie die uw voorkeur geniet of ga naar het volledige overzicht van onze procesverwarming. Twijfelt u welk product het meest geschikt is voor uw toepassing? Neem dan gerust contact met ons op. We adviseren u graag!

Dompelaars

Dompelaar voor het verwarmen van water

Inschroefelementen

Inschroefelement voor verwarmen van vloeistof

Vatverwarmers

Vatverwarmers voor het verwarmen van vloeistoffen

Verdere vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag over zelf het vermogen berekenen of wilt u het ons laten uitrekenen? Neem dan contact op met de specialisten van Enon! U kunt ons direct telefonisch bereiken. Dat doet u door te bellen naar 024-6455888. Stelt u uw vraag liever per mail? Ook dat is mogelijk. Stuur een bericht naar inspire@enon.nl.

Contact

  Brochure aanvragen

   Vul uw gegevens in om toegang te krijgen tot onze brochure downloads

   Bel mij terug

    Offerte Aanvraag