Hellingbaanverwarming is defect

Uw hellingbaanverwarming doet het niet meer

 

Wat nu?

Een glibberige helling is vervelend en gevaarlijk en al helemaal als u wegdekverwarming heeft, maar deze het niet doet.
Onderstaand geven we de mogelijkheden op waarom uw hellingbaanverwarmingssysteem het niet meer doet en hoe dit opgelost kan worden.

 

Advies aanvragen Brochure aanvragen

reparatie hellingbaanverwarming
reparatie hellingbaanverwarming

Enon voordelen
 • Kwalitatief hoogwaardige producten
 • Hulp en advies voor uw toepassingen
 • Zeer ervaren medewerkers
 • Begeleiding van uw project en zorg voor de realisatie
 • Gedegen technische kennis van de markt

Waarom blijft mijn helling glad, terwijl ik een hellingbaanverwarmingssyteem heb?

Dit kan door een defect in het regelpaneel of er is een probleem met de verwarmingskabels en/of de sensor(en) in uw vloer.

Regelpaneel:

In het regelpaneel zitten diverse componenten, zoals o.a. automaten, magneetschakelaar(s), hulprelais, lampjes, hoofdschakelaar, klemmen en vaak ook een aardlekschakelaar(s). Maar het belangrijkste onderdeel is de regelaar die de verwarming aanstuurt. Er kan een component defect zijn waardoor de verwarming het niet meer doet. Dit is makkelijk te verhelpen door de defecte onderdeel te vervangen.

Verwarmingskabels en sensor(en):

In uw vloer zitten de verwarmingskabels/-matten en meestal één of twee sensoren. In oude systemen kan er ook nog een ruimte-temperatuursensor zijn toegepast. Enon verwarmingskabel opritverwarming

Eerst even kort een uitleg waardoor een verwarmingskabel warm wordt. De kabel heeft een stroom voerende ader. Deze stroom voerende ader heeft een vaste weerstand (ohm) en als er een spanning (U) over deze weerstand wordt gezet, dan levert de kabel een vast vermogen (P) en wordt warm.

P = U²/R  (P=vermogen, U=spanning en R=weerstand)

De volgende problemen kunnen optreden:

Defect aan verwarmingskabel(s):

Breuk in kabel:
Eén of meerdere verwarmingskabels in uw vloer zijn onderbroken, deze kabels hebben dan geen weerstand meer en leveren dus geen vermogen (worden niet warm).

Lage isolatieweerstand:
Van één of meerdere verwarmingskabels is de kunststof isolatie om de stroomvoerende ader beschadigt. Er zijn verwarmingskabels met enkelzijdige aansluiting (twee aders heen en terug) of tweezijdige aansluiting (één ader).
De aardmantel van de kabel of de centrale aarde maakt (bijna) direct contact met de stroomvoerende ader. Hierdoor gaat er een lekstroom (Ampère) lopen tussen de stroomvoerende ader naar aarde. Hoe lager de weerstand (isolatieweerstand) tussen de stroom voerende ader en de aarde is, hoe makkelijker er een lekstroom kan lopen en hoe hoger deze is. Bij een defecte verwarmingskabel is de isolatieweerstand heel laag, of zelfs nul (botte sluiting tussen stroomvoerende ader en aarde). In het geval de aardlekschakelaar een te hoge lekstroom meet, zal deze de voedingsspanning onderbreken. Een goede verwarmingskabel heeft een isolatieweerstand die oneindig is of in ieder geval hoger dan 2Mohm. Een lage isolatieweerstand kan buiten een mechanische beschadiging, ook ontstaan door vochtintreding in de verwarmingskabel. Vaak treedt dit op bij aansluitingen (in lasdozen) of mof-verbindingen.

Defecte Sensor(en):
In het wegdek zitten één of meerdere sensoren. Een sensor doet een gecombineerde meting van temperatuur en vocht. De sensor is aangesloten op de regelaar in het regelpaneel. Bij “oude” sensoren zijn de metingen van temperatuur soms verdeeld over twee sensoren. Elke sensor is aangesloten op de regelaar in het regelpaneel.

Verschillende typen sensoren:

               

Temperatuurmeting:
De sensor meet de temperatuur aan het oppervlak van de sensor (temperatuur wegdek). Sommige typen sensor meten ook de temperatuur aan de onderkant van de sensor (grondtemperatuur).

Vochtmeting:
De sensor meet hoeveel vocht (water) er op de sensor ligt. Met de moderne sensoren gaat dit meestal elektronisch.
De meeste sensoren hebben een intern verwarmingselementje dat het oppervlak van de sensor verwarmd en zodoende sneeuw/ijs doet smelten. Hierdoor komt er smeltwater op de sensor wat weer gedetecteerd wordt door de regelaar.
Bovenstaande metingen zijn op basis van weerstandsverandering (ohm) en bij de meeste sensoren is deze te controleren. Een afwijkende waarde van een weerstand, wijst op een defect.
Veel type regelaars geven vanuit zichzelf ook een foutmelding indien een sensorwaarde van temperatuur of vocht niet goed is, of als er een draad los zit.

In de praktijk zien we dat sensoren nogal eens de oorzaak zijn van een niet functionerend hellingbaanverwarmingssysteem. Deze sensor(en) kunnen we vervangen. We proberen altijd de nieuwe sensor(en) op de oude locatie te plaatsen, echter vaak is dit niet mogelijk en wordt er een ander locatie gekozen. In veel gevallen is het ook nodig dan de regelaar te vervangen voor een modernere versie.

Verschillend typen wegdekregelaars:

Wij kunnen dus controleren wat er met uw wegdekverwarmingssysteem aan de hand is. Dit doen we met een inspectiebeurt.

Inspectiebeurt:

 1. De inspectiebeurt bestaat uit:
  – Het controleren van de weerstandswaarden en isolatiewaarden van de verwarmingskabels.
  – Controle van de regeling en sensoren
  – Controle wegdek
 2. Tijdens de inspectiebeurt wordt een controlelijst ingevuld.
 3. De volgende kosten voor de inspectiebeurt zijn inbegrepen:
  – Arbeidskosten voor de inspectie.
  – Voorrijkosten.
 4. Niet inbegrepen zijn de volgende kosten:
  – De kosten voor vervangende onderdelen.
  – Arbeidskosten voor het vervangen of repareren van onderdelen.

De verwarmingskabels zijn defect:

Indien een enkele kabel defect is, kan het lonen om het defect te zoeken. Hiervoor doen we een infraroodmeting. Het is nooit gegarandeerd dat het defect wordt gevonden!
Indien meerdere kabels defect of slecht zijn, dan kan men ervoor kiezen nieuwe verwarming aan te laten leggen. Dit kan door:

 • Nieuwe verwarming op de bestaande vloer monteren en daarover een nieuwe vloer aan te brengen.
 • Een deel van de bestaande vloer af te frezen en daarop nieuwe verwarming monteren en daarover een nieuwe vloer aan te brengen.

 

Renovatie vloer:

Voor renovatie kan men kiezen tussen een vloer van beton, asfalt, epoxy of klinkers.
De werkzaamheden aan de oude vloer en aanbrengen van de nieuwe vloer dient door derden te worden uitgevoerd. Wij zijn specialist in verwarming en niet in vloeren.
U kunt gebruik maken van een lokale aannemer voor vloeren en bent dan meestal goedkoper uit, dan als u alles bij één partij neerlegt. Wij zullen natuurlijk wel in nauw overleg de werkzaamheden coördineren.

Beton:
Een betonnen vloer is dik en geeft in veel gevallen problemen met het aan laten sluiten op het gemeente-straatwerk en de keldervloer. Vandaar dat het afrezen van een deel van de betonnen vloer een goede optie is. Dit kan men over de hele lengte doen, of alleen aan het begin en het einde van de helling, waar op bestaande vloeren moet worden aangesloten.

Asfalt:
Asfalt wordt afhankelijk van de afmetingen van het oppervlak, meestal met zware machines aangebracht, waardoor het heel houden van de verwarmingskabel(s) een uitdaging is. Ook dient er rekening te worden gehouden met de hoge temperatuur van ca. +180°C en bij gietasfalt zelfs +235°C.

Epoxy mortelvloer:
Een epoxy vloer heeft de minste hoogte ca. 15-20mm, echter is kostbaar om aan te laten leggen.

Klinkers:
Indien de oude vloer bestaat uit klinkerbestrating in zand, dan kunnen deze worden verwijderd, nieuwe verwarmingsmatten leggen en de klinkers weer aanbrengen.

Regelpaneel:

Bij renovatie vervangen wij altijd het oude regelpaneel voor een nieuw “up to date” exemplaar.


Heeft u verder nog vragen over hellingbaanverwarming? Neem gerust contact met ons op.

Contact

  Brochure aanvragen

   Vul uw gegevens in om toegang te krijgen tot onze brochure downloads

   Bel mij terug

    Offerte Aanvraag