Explosieveilige verwarming

Explosieveilige Verwarming (ATEX) Enon, specialist in explosieveilige verwarming

ATEX explosieveilige verwarming van Enon

Explosieveilige verwarming wordt gebruikt op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Het werkingsgebied omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar. Onze verwarming voldoet aan alle ATEX richtlijnen. Wilt u verzekerd zijn van een ATEX gecertificeerde explosieveilige verwarming? Kies dan voor de ATEX explosieve verwarming van Enon!

Offerte aanvragen Brochure aanvragen

Wat is ATEX?

De afkorting ATEX is afkomstig van de Franse woorden ATmosphere EXplosible uit de Europese richtlijnen van explosieveiligheid. Het begrip ATEX behelst dan ook alle situaties waar een kans op gas- of stofontploffingsgevaar bestaat. De ATEX standard is opgesteld om bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen maatregelen te laten nemen, zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden uit kunnen voeren. Een van die maatregelen is dat de apparatuur die gebruikt wordt aan bepaalde normen moet voldoen, zoals explosieveilige verwarming. 

ATEX standard

De ATEX richtlijn is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen, apparaten en installaties die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Zo ook de explosieveilige verwarming. De richtlijn heeft betrekking op gasexplosiegevaar en stofexplosiegevaar. Dit betreft:

 • Elektrische apparaten en systemen
 • Niet elektrische, mechanische en pneumatische apparaten
 • Beveiligingssystemen

ATEX 153 (richtlijn 1999/92/EG)

De ATEX richtlijn 153 (richtlijn 1999/92/EG) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties verplicht moeten treffen om medewerkers veilig en gezond te kunnen laten werken in omgevingen met explosiegevaar. Voortvloeiend uit de ATEX 153 is de verplichting van het opstellen van een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD). Het EVD moet de volgende informatie bevatten:

 • Alle noodzakelijke stofeigenschappen moeten vastliggen.
 • De gevarenzone-indeling moet up-to-date zijn (niet ouder dan 5 jaar).
 • De totstandkoming van de zones voor stof- en/of damp- en gasexplosiegevaar moet vastliggen.
 • Er moet een inventarisatie aanwezig zijn van de ontstekingsbronnen en de risicobeoordeling hiervan.
 • Het moet duidelijk zijn wat de wijze is waarop de risicobeoordeling van de ontstekingsbronnen heeft plaatsgevonden.
 • De wijze van borging moet duidelijk zijn, zodat de getroffen maatregelen in stand blijven.
 • ATEX 153 is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving.

Doel van deze combinatie van richtlijnen is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar. Daarnaast draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU, voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

ATEX certificering

Doordat gas- en stofexplosies enorme schade kunnen aanrichten, brengt het werken met explosieve stoffen en gassen de nodige risico’s met zich mee. Daarom is het erg belangrijk dat men kan controleren of producten en installaties, zoals een explosieveilige verwarming, werkomgevingen en persoonlijke competenties aan de gestelde regels en eisen voldoen. Daarom is de ATEX certificering opgesteld. Door gebruik te maken van ATEX certificatieschema’s kan dit namelijk gecontroleerd worden.

Explosieveilige elektrische heaters

Wilt u verzekerd zijn van ATEX gecertificeerde explosieveilige verwarming? Kies dan voor de explosieveilige verwarming van Enon. Onze heaters zijn conform ATEX 114 en allemaal geschikt voor toepassing in ATEX zone 1 en sommige zelfs in ATEX zone 21. Explosiegevaarlijke gebieden worden ingedeeld naar de kans en duur waarbij explosiegevaar kan optreden. Zone 1 of 21 betekent een aanwezigheid van gas- of stofdeeltjes, waarbij de gas- of stofdeeltjes waarschijnlijk af en toe aanwezig zijn (tussen de 10 en 1000 uur per jaar).

De ATEX zones

Werkt u in een explosiegevaarlijke omgeving met gassen, dampen en nevels? Dan kunnen we 3 zones onderscheiden. Zone 0 is een ruimte waarin continu of voor langere periodes een ontvlambare atmosfeer aanwezig is. Zone 1 is een ruimte waarin onder normale omstandigheden kortstondig een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn. Zone 2 is een ruimte waarin alleen bij abnormale omstandigheden zeer korte tijd een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn. In alle 3 de zones gaat het om een atmosfeer bestaande uit een mengsel van lucht en brandbare substanties in de vorm van gas, damp of nevel.

Werkt u in een explosiegevaarlijke omgeving met stoffen? Ook dan zijn er 3 zones te onderscheiden. Zone 20 is een ruimte waarin continu, voor langere periodes of vaak een ontvlambare atmosfeer aanwezig is in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht. Zone 21 is een ruimte waarin er rekening mee gehouden moet worden dat er onder normale omstandigheden af en toe een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht. Zone 22 is een ruimte waarin onder normale omstandigheden hooguit zeer korte tijd een ontvlambare atmosfeer aanwezig kan zijn in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht.

ATEX temperatuurklasse

Ten behoeve van de elektrische installatie moeten minimum ontstekingstemperaturen in aanmerking worden genomen. Het elektrisch materiaal mag dus geen te hoge oppervlaktetemperatuur aannemen. De maximale oppervlaktetemperatuur wordt gewaarborgd door de temperatuurklasse. Deze temperatuurklassen zijn gebaseerd op temperatuur grenswaarden, meestal bij een maximale omgevingstemperatuur van +40°C:

 • T1 Ontstekingstemperatuur < +450°C
 • T2 Ontstekingstemperatuur < +300°C
 • T3 Ontstekingstemperatuur < +200°C
 • T4 Ontstekingstemperatuur < +135°C
 • T5 Ontstekingstemperatuur < +100°C
 • T6 Ontstekingstemperatuur < +85°C

De meest gangbare temperatuurklasse voor onze heaters is T3 en in uitzonderingen T4. Voorbeeld: Een heater met temperatuurklasse T3 mag gebruikt worden in een gebied dat geclassificeerd is als T1, T2 of T3. Onze Ex-temperatuursensoren zijn meestal T6 geclassificeerd.

Explosieve verwarming bestellen bij Enon

Explosieveilige elektrische verwarming wordt toegepast in een zogenaamde “gevaarlijke omgeving” (hazardous area). Naargelang de classificatie van die omgeving (zone), moet materiaal worden ingezet met een bepaalde veiligheidsgraad. Vanaf 1 juli 2003 moet alle explosieveilige apparatuur voldoen aan de ATEX certificering.

We kunnen een explosieveilige ATEX-heater op basis van een specificatie leveren, of we bepalen welk soort heater voor uw situatie het beste is. Indien gewenst kunnen we in overleg met de bevoegde instanties bepalen aan welke “explosieveiligheidsklasse” de heater minimaal moet voldoen.

We leveren ook de regelpanelen voor deze heaters.

Contact

Heeft u een vraag over explosieveilige verwarming? Of wilt u meer informatie over ATEX? Neem gerust contact met ons op. Laat een bericht achter via ons contactformulier, mail naar inspire@enon.nl of bel ons direct op 024-6455888.


Heeft u een vraag over explosieveilige verwarming? Neem gerust contact met ons op.

Contact

  Brochure aanvragen

   Vul uw gegevens in om toegang te krijgen tot onze brochure downloads

   Bel mij terug

    Offerte Aanvraag